GPS® Membrane D Màng lỏng nhũ tương chống thấm gốc dầu
Đánh giá
(8)

<p>GPS&reg; Membrane D M&agrave;ng lỏng nhũ tương chống thấm gốc dầu</p>

GPS® Polyurea chống thấm hai thành phần Gốc Polyurea
Đánh giá
(4)

<p>GPS&reg; Polyurea chống thấm hai th&agrave;nh phần Gốc Polyurea</p>

GPS® Coat 12N chống thấm gốc xi măng polymer cải tiến
Đánh giá
(3)

<p>GPS&reg; Coat 12N chống thấm gốc xi măng polymer cải tiến hai th&agrave;nh phần gốc xi măng</p>

0962598999