GPS® Coat 12N chống thấm gốc xi măng polymer cải tiến
Đánh giá
(3)

<p>GPS&reg; Coat 12N chống thấm gốc xi măng polymer cải tiến hai th&agrave;nh phần gốc xi măng</p>

0962598999