Đóng

Sản phẩm

Dịch vụ

thicong

Thi công vữa

BIỆN PHÁP CHÔNG THẤM BỀ MẶT BẰNG VỮA CHỐNG THẤM 2 THÀNH PHẦN GỐC XI MĂNG     1. Chuẩn bị bề mặt – Bề mặt hạng mục trước khi được quét…
Xem thêm
dichvu-sonnha

Thi Công Tăng Cứng Sàn

I. Mô tả  – GPS® Hardtop là hợp chất trộn sẵn dạng bột, dùng để rắc trực tiếp lên bề mặt bê tông  khi còn ướt phối hợp với công tác xoa nền…
Xem thêm

Thi Công Sơn Epoxy

Tìm hiểu cách thi công sơn nền nhà kho công nghiệp như thế nào? Trước đây, khi đổ bê tông xong, người ta thường rắc lớp đóng rắn Hardener để lớp nền…
Xem thêm
0962598999