Đóng

Dự án

Các Dự Án Nhà Máy Nhiệt Điện và Thủy Điện

cac-du-an-nha-may-nhiet-dien-va-thuy-dien-957

NHIỆT ĐIỆN LONG PHÚ 1

Địa điểm: Sóc Trăng

Sản phẩm: Vữa rót không co ngót GPS GROUT M600, Băng cản nước GPS WATERSTOP, Chất chám khe GPS SEALANT 889, Xốp EVA,…

NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1

Địa điểm: Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Nhà thầu: Công ty CP Xây Dựng Công Nghiệp và Dân Dụng Dầu Khí ( PVC- IC

Sản phẩm: Vữa rót không co ngót GPS GROUT M600, Băng cản nước GPS WATERSTOP, Phụ gia chống thấm GPS LATEX, Chất làm tăng cứng sàn GPS HARDTOP, Xốp chèn khe GPS FILLER, Chất tẩy gỉ và bảo quản thép GPS SP 58, Thanh trương nở HYPERSTOP DB, Màng chống thấm COPERBIT


THỦY ĐIỆN SUỐI SẬP SAPA

Địa điểm: Nằm phía tả ngạn Sông Đà thuộc tỉnh Sơn La

Nhà thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh

Sản phẩm: Sản phẩm: Vữa rót không co ngót GPS GROUT M600, Băng cản nước GPS WATERSTOP, Phụ gia chống thấm GPS LATEX, Chất làm tăng cứng sàn GPS HARDTOP, Xốp chèn khe GPS FILLER, Chất tẩy gỉ và bảo quản thép GPS SP 58, Thanh trương nở HYPERSTOP DB

Bài viết liên quan
0962598999